Divine Feminine

4 Gru

Rola Boskiej  Kobiecości (Divine Feminine) w procesie transformacji świadomości. Cz.1 Zarówno mężczyźni jak i kobiety są fizycznym ucieleśnieniem energii swojej płci (Boga i Bogini), jednak posiadają w sobie także energię płci przeciwnej, dlatego aby lepiej się poznać i rozwijać swoje … Read More »